EGYHÁZ ÉS TEMETŐ

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Az egyházi képeslapokat Antal Károly múzeológus adta át bemutatásra. A fekete-fehér negatívokat Apám, Vezér Béla fényképezte, a színes fényképek saját terméseim.

CSEPELI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Mint köztudott, az 1686-ban török megszállás alól felszabadult CSEPEL-sziget északi részére a visszatelepülő kevés magyar család mellé németek (svábok) és rácok (illírek) érkeztek. A szget déli részén a már korábban is itt volt rác (szerb) lakosság mellé további szerbek érkeztek. E szerbek ortodox keresztények voltak. Ráczkevén van egy csodálatos templomuk. Máig is e valláson maradtak.

     Mint az idézetből olvasható, a sziget északi részére betelepült magyarok, svábok és illírek római katolikusok voltak. Így CSEPEL lakossága a betelepülés idejénrómai katolikus volt. Erről a 18. század közepén Bél Mátyás írt NOTITIA HUNGARIAE című művében, melyet 1737-ben adott ki : "A lakosok mind római katolikusok és kezdetben istentiszteletre BUDÁRA jártak." Ezek szerint a Dunán való átkelést nem volt nehéz megvalósítani.Később - szintén Bél Mátyás szerint - a közigazgatásilag Csepelhez tartozó Promontor lakói 1726-ban Csepelre jöttek lelki gondozásra. E körülmény azt bizonyítja, hogy Csepelen akkor már templom lehetett. A feljegyzések szerint egy nem nagy bolthajtásos templomocska volt az Ó-falu dűlőben, ajtaja a Dunára nézett. KIS BOLDOGASSZONY tiszteletére volt felszentelve. Budai kapucínusok szolgáltatták az istentiszteletet. 1745-től vezettek anyakönyvet.

     Az 1838-as árvíz a templom falait nagyon megrongálta, tornyát le kellett bontani. A harangokat külön haranglábra helyezték. A templom még egy ideig használható volt, de falai erősen repedeztek,ezért a miséket egyelőre a temető nagyon kis kápolnájában tartották. Miután a 19. század közepén felépült az új templom a központi TEMPLOMTÉREN, 1861-tól már ott miséztek. Végül 1870-ben a régi templomot lebontották, köveit felhasználták.

CSEPEL új templomát 1862. szeptember 9.-én szentelték fel KIS BOLDOGASSZONY tiszteletére. Erre 2012. szeptember 9.-én ünnepi szentmisén emlékeztünk. (A 20. század elejé divatos volt a színezett képeslap.) Különleges eltérés : a templom bejárata szinte a homlokfal síkjában van. Templomunk hátsó részén a két oldalon van egy - egy sekrestye. Építészeti összekötésérre csak később került sor.

A templom előlnézete meglehetősen rendezetlen parkkal. A bejárat nincs kialakítva mai formájára. Ez később, 1939-ben épült tovább. Egy csepeli csoport 1930-ban Máriazell-be utazott zarándokolni ROBL JÁNOS plébános úr vezetésével. Tudomásom szerint más csoportok is jártak ott, de fényképem csak erről van. Nagymamám - Versics-né Klement Hermina az első sorban jobbról második.

1936-37-ben az addigra kopottá vált belső festést átfestették. Fenti képeinken az átfestés előtti díszítőfestés látható. Az első esküvős képek Apám barátjainak esküvőit mutatja.

Templomunk az 1937-es újrafestés után. A képet Apám sógora készítette szüleim esküvőjén 1937. május 9.-én délután 6 óra körül. Az alábbi képeslap a templom belsejét mutatja 1937 után.

E levelezőlapot, amely a plébániát mutatja, 1902-ben adták postára. A Templomtér északi oldalán állt, az Erzsébet utca sarkán. (Szent Imre tér / Kossuth Lajos utca.)

Templomunk észak felőli oldalnézete. Eddig tartott a tmplom 1944 előtti bemutatása. Sajnos az 1944-júniusi angol - amerikai bombázás a templomot sem kímélte. Teteje berobbant, berendezése kiégett. 1945-ben a WM gyár munkásai újjáépítették, de a belső tér megváltozott.

KIS BOLDOGASSZONY TEMPLOMÁNAK KÉPEI

ÜNNEPI SZENTMISE TEMPLOMUNK 150. ÉVFORDULÓJÁN - 2012. szeptember 8.-án

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

1944 Háborús idők.

A gyártelepeket sok bombázás érte az angol-amerikai légierő részéről. Ez a lakosságot is érintő terrorbombázás volt. (Lásd : Drezda, Hamburg, Hirosima, stb). A támadások Csepel lakott területeit is érték. Ennek áldozata lett a Kis Boldogasszony templom, a Kultúrház, a Munkásotthon homlokzata, az Országzászló, a Jézus Szíve templom és plébánia továbbá sok lakóház és egyéb épület. Templomunk frissen megvásárolt orgonája a HÉV végállomáson lett bombarobbanás áldozata. (Ezt követően 7 évtizedig vártunk egy új orgonára.) A háború után Szabó Pál plébános vezetésével az egyházközségi hívek kétkezi munkával felépítették eredeti formájában plébániát és rendbehozták a templomot. 1947. szeptember 17.-én Shvoy Lajos Püspök Úr megáldotta.

ALÁBBI KÉPEK : SZABÓ PÁL PLÉBÁNOS ÚR, és egyházközségünk papjai (káplánok) - végül Thurzó Antal Plébános Úr.

1945-ben Frankovics Antal és  felesége a plébánia udvara mellett egy kőkeresztet állíttatott a háború áldozatainak emlékére. A Kereszten akkor még nem volt korpusz.

Templomunk építészeti helyreállítása után Leszkovszky György templom-festő művész irányításával a teljes belső falfelület alapvetően zöld árnyalatú festést kapott, bibliai tárgyú képekkel. Így került sor 1958 szeptemberben a 25. éves jubileumi ünnepségre.

Shvoy Lajos Püspök Úr érkezik jubileumi ünnepségre

Feltámadási körmenet és Úrnapja körmenet 1958-ban.

Egyéb egyyházi képek.

A "Leszkovszky"-féle festés hosszú idejű kopása miatt történt valamikor egy átfestés, dea 2010-es évekre az is megkopott, újabb átfestés vált szükségessé. A hívek gyűjtést indítottak, amelynek eredményeként elkészült a jelenlegi kifestés, amelyet 2015-ben adták át.Komoly átrendezés is sorrakerült. Ennek eredménye látható következő képeinken.

ANYAG GYŰJTÉSE FOLYTATÓDIK